Tin tức

15:00 - 31/03 Bảo Trì Máy ChủC
ác Cường Giả thân mến!

Để tiến hành cập nhật hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ Đấu Phá Thương Khung sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian dự kiến: Từ 15:00 - 15:30 ngày 31/03/2016.
  • Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ Đấu Phá.

Lưu ý:Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn dự kiến.

Nội dung cập nhật:

  • Khắc phục lỗi Quà Vip Tím.

Chúc các Cường Giả sớm ngày dựng nên cơ đồ, trở thành Đấu Sĩ đệ nhất Thương Khung!

Huân Nhi Kính báo,

Top