Tin tức

09:30 - 28/03 Liên Thông Máy Chủ Đấu PháQ
úy Cường Giả thân mến!

Đấu Phá Thương Khung sẽ tiến hành liên thông các máy chủ vào lúc 09:30 đến 11:00 ngày 28/03/2016.

Nội Dung

    • Thời gian: Từ 09:30 - 11:00 ngày 28/03/2016.
    • Các máy chủ liên thông:
Máy ChủServer Liên Thông
Đấu Phá 08 + Đấu Phá 14Đấu Phá 14
Đấu Phá 18 + Đấu Phá 21 + Đấu Phá 22 Đấu Phá 22

Lưu ý:

  • Trong thời gộp server chỉ những server được gộp cần bảo trì và không đăng nhập được.

Chúc quý Cường Giả có những giây phút trải nghiệm thật thoải mái cùng Đấu Phá Thương Khung!

Kính báo,

Top