Tính Năng Đặc Sắc

Tiêu Cục

K
hi đã lĩnh hội được đến Lv 35, hệ thống sẽ tự động khai mở tính năng Vận Tiêu.

Game nhập vai 2.5D Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Vận Tiêu Nhấp vào icon Tiêu Cục để mở giao diện

Game nhập vai 2.5D Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Vận TiêuGiao diện Tiêu Cục

Nhấp vào nút [Hộ tống], nhân vật sẽ tự động chạy đến thẳng Nhã Phi – Ô Thản Thành để nhận nhiệm vụ.

Quy Định Vận Tiêu

  • Mỗi ngày người chơi có thể nhận 2 lần nhiệm vụ vận tiêu trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
  • Mỗi ngày từ 11:30 đến 12:30, 19:00 đến 20:00 là thời gian nhận “Chúc phúc Nhã Phi” người chơi sẽ được nhân đôi phần thưởng khi vận tiêu.
  • Vào 24:00 trong ngày sẽ bắt đầu tính lại số lần vận tiêu. Nếu như đến thời gian đã định mà vận chưa hoàn thành việc vận tiêu thì sau khi hoàn thành sẽ tính vào số lần của ngày tiếp theo.
  • Điểm xuất phát: Nhã Phi – Ô Thản Thành, người chơi có thể lựa chọn hàng hóa mình muốn vận chuyển.

TrạmLộ Trình
Trạm 1Mễ Đặc Nhĩ – Thanh Sơn (Ô Thản Thành 141,51) thêm hàng hóa của mình, nâng cao phần thưởng vận tiêu.
Trạm 2Mễ Đặc Nhĩ – Mật Lâm (Trấn Thanh Sơn 128,172) thêm hàng hóa của mình, nâng cao phần thưởng vận tiêu.
Trạm 3Mễ Đặc Nhĩ – Thâm Cốc (Trấn Thanh Sơn 169,157) thêm hàng hóa của mình, nâng cao phần thưởng vận tiêu.
Trạm 4Mễ Đặc Nhĩ – Dạ Mạc (Trấn Thanh Sơn 206,216) thêm hàng hóa của mình, nâng cao phần thưởng vận tiêu.

Game nhập vai 2.5D Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Vận Tiêu

Khi người chơi nhận được nhiệm vụ vận tiêu, nhấp giữ hàng hóa từ Kho kéo vào Ô bảo vật. Sau đó nhấp nút [Bắt đầu].

Người chơi có thể sử dụng mở rộng kho hàng hoặc tạo mới hàng hóa. Mỗi khi qua các trạm trên đường đi, có thể nhận thêm hàng hóa. Khi hàng hóa được người chơi chuyển đến trạm cuối là có thể nhận được phần thưởng vận tiêu.

Vận Tiêu Thất Bại

  • Nếu như trong quá trình vận tiêu bị rớt mạng sẽ thất bại.
  • Từ bỏ nhiệm vụ coi như thất bại.
  • Giữ khoảng cách quá xa với đà thú coi như thất bại.
  • Thời gian vận chuyển giữa các trạm vượt quá quy định coi như thất bại.
  • Nhân vật hoặc đà thú bị mất mạng.

Mặc dù nhiệm vụ vận tiêu thất bại nhưng người chơi vẫn nhận được phần thưởng của mỗi phần người chơi tham gia.

Cướp Tiêu

Trong quá trình vận tiêu người chơi nhận được sự bảo vệ của PVP, trong quá trình vận tiêu không thể bị những người chơi khác PK. Nhưng nếu như người chơi chỉ cần đánh trả thì trong cả quá trình vận tiêu này sẽ không có sự bảo vệ của PVP và bị người chơi khác PK để cướp tiêu.

Trong quá trình vận tiêu, xe hàng có thể bị công kích, một khi xe hàng bị vỡ sẽ rơi ra [Hàng vô chủ], người đi cướp sẽ nhận được vật phẩm đó và chỉ cần Nhấp 2 lần là có thể sử dụng.

Mỗi người chơi nhiều nhất có thể đi cướp 3 lần, sau 3 lần sẽ không nhận được [Hàng vô chủ] nữa, phần thưởng sau khi đi cướp chỉ bản thân người chơi ấy mới có thể nhặt được không thể phân chia cho người chơi khác và người cùng tổ đội.

Bảo Hiểm

Tuy nhiên, nếu như người chơi mua bảo hiểm thì sẽ không bị tổn thất khi người chơi khác cướp hàng.

Khi nhận nhiệm vụ vận tiêu, người chơi có thể lựa chọn việc mua hay không mua bảo hiểm. Một khi mua bảo hiểm thì sau khi bị cướp cũng không bị tổn thất phần thưởng. Trong cả quá trình vận tiêu không cần phải mua thêm bảo hiểm. Ngoài ra, trong quá trình vận tiêu lúc nào cũng có thể mua bù bảo hiểm.

Thẻ VIP

Đẳng cấp thẻ VIP càng cao thì số lần tạo mới hàng hóa càng nhiều, làm phẩm chất hàng hóa nâng lên, phần thưởng càng phong phú.

Top