Tính Năng Cơ Bản

Hệ Thống Nhiệm Vụ

Hệ thống nhiệm vụ trong Đấu Phá Thương Khung với nhiều nhiệm vụ đặc sắc sẽ mang đến cho quý Cường Giả những phần thưởng giá trị.

Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Nhiệm VụPhím tắt L để xem tất cả nhiệm vụ đã nhận và phần thưởng

Tiến Trình Nhiệm Vụ

Hệ thống nhiệm vụ được mở ra từ đầu game và bảng theo dõi được hiển thị bên phải màn hình.

Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Nhiệm VụGiao diện nhiệm vụ

Nhiệm Vụ Chính Tuyến
  • Nhiệm vụ chính tuyến theo suốt nhân vật trong quá trình chơi game. Khi vừa tạo nhân vật và đăng nhập vào game, nhân vật sẽ nằm tại Tiêu Tộc Địa, đồng thời phía bên phải sẽ có bảng nhiệm vụ nhắc nhở người chơi nhận nhiệm vụ chính tuyến.

Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Nhiệm Vụ

 • Nhấp vào chữ màu vàng nhân vật sẽ tự di chuyển đến NPC để nhận nhiệm vụ.
 • Đối thoại với NPC, sẽ hiện ra khung nội dung nhiệm vụ. Sau khi nhận nhiệm vụ, nhân vật sẽ tự động tìm đường và thực hiện nhiệm vụ.
 • Hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ tự động đến gặp các NPC liên quan để trả nhiệm vụ và nhận thưởng.
Nhiệm Vụ Phó Bản
 • Tìm gặp NPC Mật Thám (mỗi vùng sẽ có một Mật Thám), trò chuyện để nhận nhiệm vụ. Hoàn thành xong nhiệm vụ đến gặp các NPC Mật Thám liên quan để trả nhiệm vụ và nhận thưởng.

Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Nhiệm Vụ NPC Mật Thám

Nhiệm Vụ Gia Tộc
 • Sau khi gia nhập một Gia Tộc, có thể tham gia thực hiện nhiệm vụ gia tộc nằm trong Nhiệm Vụ Các.

Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Nhiệm Vụ NPC Gia Tộc

Nhiệm Vụ Tình Duyên
 • Sau khi kết hôn, thực hiện nhiệm vụ tình duyên để tang cấp tình duyên, nhận được nhiều exp khi đánh quái, túi tình duyên,…

Phần Thưởng

Nhiệm VụLoạiPhần Thưởng
Chính tuyến 
 • EXP
 • Vàng
Phó bảnDị hỏa (Đơn giới)
 • Đá Nạp Linh – Tốt
 • Đá Nạp Linh –
 • Đỉnh Đá Nạp Linh – Siêu
 • Đá Nạp Linh – Cực
 • Liệt Diệm Hồn (Địa)
Dị hỏa ( Luyện Khí Tháp)
 • Đá Nạp Linh – Tốt
 • Đá Nạp Linh – Đỉnh
 • Đá Nạp Linh – Siêu
 • Liệt Diệm Hồn (Huyền)
 
Dị hỏa ( Nham Tương Động)
 • Đá Nạp Linh – Tốt
 • Đá Nạp Linh – Đỉnh
 • Đá Nạp Linh – Siêu
 • Liệt Diệm Hồn (Hoàng)
Huyễn cảnh 
 • EXP
 • Đấu khí
 • Vàng
 • Đá Luyện - Thường
 • Trang bị Lam
 • Trang bị Tím
 • Trang bị Cam
Địa tâm ảo cảnh 
 • Rương Ma Hạch
 • Đá Phụ Ma
 • Đá Ma Phù
Trang bị 
 • Trang bị Lục
 • Trang bị Lam
 • Trang bị Tím
Hoạt động  
 • EXP
Gia tộc  
 • EXP
Top