Phó Bản & Chiến Đấu

Địa Tâm Ảo Cảnh

Phó bản Địa Tâm Ảo Cảnh được nhận bằng cách tìm NPC phó bản “Quản Lý Phó Bản” tại bản đồ “Ô Thản Thành”. Đây là cơ hội tuyệt vời để nhặt được Đá Phụ Ma và Rương Ma Hạch.

Game nhập vai 2.5D Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Địa Tâm Ảo Cảnh

Giao Diện

Game nhập vai 2.5D Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Địa Tâm Ảo Cảnh

  • Chọn [Từ Đầu] để bắt đầu lại phó bản Địa Tâm 1 .
  • Chọn [Tiếp Tục] để tiếp tục phó bản đã đi lần trước.

Game nhập vai 2.5D Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Địa Tâm Ảo CảnhMa tháp

    • Mỗi ngày có thể tham gia Phó bản được 2 lần.
    • Phá Ma Tháp sẽ tìm tháy con rối.
    • Tại các Ải 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 sẽ xuất hiện Boss.

Game nhập vai 2.5D Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Địa Tâm Ảo CảnhCon rối

Phần Thưởng

Sau khi đánh bại Boss có thể nhận được thưởng. Cấp Cảnh càng cao phần thưởng sẽ càng có giá trị.

Game nhập vai 2.5D Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Địa Tâm Ảo CảnhRương Ma Hạch

Game nhập vai 2.5D Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Địa Tâm Ảo CảnhĐá Luyện

Game nhập vai 2.5D Game nhập vai 2.5D Đấu Phá Thương Khung - Địa Tâm Ảo CảnhĐá Ma Phù

Top